DIGITALISERINGEN AV 1900 ÅRS FOLKRÄKNING

DIGITALISERINGEN AV 1900 ÅRS FOLKRÄKNING

Ett stort projekt som Arkion har varit delaktig i är digitaliseringen av de olika folkräkningarna i Sverige. Folkräkningar finns tillgängliga från åren 1860, 1870 och fortsättningsvis fram till 1910, samt från året 1930. Dessa digitaliseringar har inneburit att ca 20 miljoner personer finns sökbara i Riksarkivets register. På detta sätt finns det mycket information att tillgå på internet för den som är intresserad av släktforskning och hemsidan för Riksarkivet är en tjänst som tillkallar många besökare, även om det inte går att jämföra med att kolla igenom pärmar och gå från församling till församling och inhämta informationen själv.

Folkräkningar från 1940 och framåt blir komplicerade att digitalisera främst på grund av den klausul i personuppgiftslagen som säger att endast personer äldre än 100 år får vara sökbara. Detta är en lag som skyddar medborgarnas integritet på internet i allra högsta grad i dagens Sverige, även om det kan verka som att det är lätt att få information om det mesta och de flesta på ett lättillgängligt sätt genom sökmotorer på internet. Det är dock möjligt att, genom digitaliserade folkräkningar som utgetts på cd-skivor eller dvd-skivor, söka på personer yngre än 100 år.

I folkräkningsregistret kan du hitta uppgifter om olika familjer, hur deras hushåll ser ut och vilka samband som finns mellan de olika personer som bor under samma tak. Vilka tjänstefolk och inneboende som bodde i hushållet likväl som vilka som var del av kärnfamiljen om det fanns en sådan. Information såsom personens namn, vilket år personen var född, vilket civilstånd den hade, vilket yrke den hade, vilken religion den anförtrodde sig till, är information som du hittar i folkräkningsarkiven.

Cd-skivor och dvd-skivor med information ur dessa folkräkningar går självklart att köpa och för den som är intresserad av det är ett besök på Riksarkivets hemsida och webbutik en god idé.

ROSENBERGS GEOGRAFISKA-STATISTISKA HANDLEXIKON

ROSENBERGS GEOGRAFISKA-STATISTISKA HANDLEXIKON

1882 var året då första bandet i Carl Martin Rosenbergs “Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige.” utgavs på nya tryckeri-aktiebolaget i Stockholm, på A. V. Carlsons förlag. Nästa band utkom året efter, år 1883. Denna bok har blivit oerhört använda i släktforskningssammanhang och såväl faksimilutgåvor har utgivits 1982 och 1993, liksom digitala versioner. En CD-utgåva togs fram av SVAR (Riksarkivet) år 2005 tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund och Arkion hade här en mycket viktig roll.

Bokverket innehåller information om totalt cirka 68 000 platser i Sverige och var den allra största sammanställningen över Sveriges geografi när den kom ut i början av 1880-talet, och har allt sedan dess varit någon av en bibel i släktforskningssammanhang. En referens så vanligen omnämnd att den ofta bara omnämns som “Rosenberg” och alla släktforskare förstår då direkt vilken bok som det gäller.

CD-utgåvan innehåller flera funktioner som inte står att finna i en vanlig bok. Det inkluderar en sökfunktion där du kan söka på ett visst ord, och med avancerade sökfunktioner som tar tillvara på information såsom namn på ort, socken, härad och län. Inte minst gör denna sökfunktion det lättare när vi behandlar vanligare ortnamn – för att kunna förstå information om en viss ort är det värt att göra en sökning på detta ortnamn och se att det finns ett tjugotal till platser med samma namn och att detta kan leda till en viss förvirring.

Information som olika namn som orten har haft samt hur många invånare som bodde där vid tiden för bokens utgivning är information som står att finna i boken, liksom cd-utgåvan och för den som är ny i släktforskningsträsket är det en nödvändighet att dyka ner i “Rosenberg”. Det finns en digitaliserad version av Projekt Runeberg men den har inte den tilläggsinformation och de rättningar, samt de sökfunktioner, som cd-utgåvan har, och fungerar förstås inte offline.

FOLKRÄKNING I SVERIGE

FOLKRÄKNING I SVERIGE

Statistiska centralbyrån (SCB) har många år på nacken. Redan 1858 bildades denna institution och från 1860 har folkräkningar gjorts i stort sett vart tionde år, med undantag för ett antal decennier under 1900-talet då det gjorts två folkräkningar per decennium. Ett flertal gånger under åren 1912 och 1960 gjordes även bostadsräkningar. Från och med 1960 fram till 1990 gjordes en sammanslagen folk- och bostadsräkning.

Från början skedde folkräkningen med hjälp av att sammanställa information ur husförhörslängder och församlingsböcker. Från 1940 fram till slutet av folk- och bostadsräkningarna 1990 var det istället genom enkäter som folkräkningen gjordes.

Statistiska centralbyrån hade ansvaret för arkivering av folkräkningarna fram till 1940, men överlämnade dessa till Riksarkivet. Riksarkivet har sedan i samarbete med SVAR (Svensk arkivinformation) och Arkion haft i uppgift att skanna in och digitalisera det material som finns, vilket är en värdefull information för svenska släktforskare. Sveriges Släktforskarförbund har också varit delaktiga i processen och detta förbund har också givit ut böcker, cd-skivor och dvd-skivor där digitaliserade arkiv finns i fysisk form för försäljning.

Folkräkningarna finns tillgängliga på statiska centralbyråns hemsida och det går att läsa i dessa handlingar i pdf-dokument. Men för att söka i denna information och få tillgång till den uppställning som Arkion har arbetat med är det fortfarande cd-skivor, dvd-skivor samt andra digitala databaser som gäller.

Folk- och bostadsräkningarna var ursprungligen mest en uppställning av vilka som bodde i ett hushåll och var de kom ifrån och när de var födda. Informationen och statistiken har utökats från och med denna tid och information som hur många bostadshushåll med utländska medborgare det finns är något som du kan hitta i en folk- och bostadsräkning från 1985, men inte är något som det gjordes statistik på under 1890-talet. Inte minst har databehandlingen med hjälp av datorer gjort det enklare att uppföra statistik och bearbeta mycket information.

SKATTEFRIA LICENSER SOM ERBJUDS

SKATTEFRIA LICENSER SOM ERBJUDS

I Sverige finns något som är väldigt unikt, och det är att det inrättats ett spelmonopol. Det som menas med detta är att det endast är staten som är aktören, som har all rätt att arrangera samt även ge ut alla de tillstånd som handlar om spel och om pengar. Det här gäller väldigt brett, och gäller även för de spel som är online, det vill säga casino online på sajter som casinorea.se eller som på något sätt finns fysiskt i någon lokal och fysiskt i verkligheten.

När det gäller just casino, så är det faktiskt den stora aktören Svenska spel som har alla de rättigheterna. Den förmånliga situationen, är att enligt lag, har svenska spel ensamrätt på att erbjuda casinospel och är den enda aktören i Sverige som får erbjuda det. Det finns dock ett undantag här och det är restaurangroulette. Det får erbjudas av andra aktörer också bortsett från Svenska spel.

Man kan då fråga sig själv hur det kommer sig att det idag finns svenska casinosajter på internet? Svaret på denna fråga är att det har gör med att den svenska staten, inte på något sätt med att hindra de svenska spelarna från att vilja spela casino online för deras egen del. Det som är fritt för varje svensk spelare är att man har rätt till att spela på vilken casinosajt man än önskar. Detta är något som är bra, och att man ska spelare inte på något sätt kan begränsas av någon aktör som enligt lag har ensamrätt på casino.

SLÄKTFORSKNING OCH DIGITALISERING AV REGISTER

SLÄKTFORSKNING OCH DIGITALISERING AV REGISTER

Riksarkivet har under de senaste årtiondena haft projekt att scanna in och digitalisera flera arkiv, och där har folkräkningarna ingått som en viktig del. Riksarkivet tog över ansvaret för folkräkningarna från 1860 vid folkräkningens början till 1940 från Statistiska Centralbyrån, som var de som efterfrågade dessa folkräkningar. Detta arbete har skett i samarbete med flera aktörer såsom Arkion, SVAR (Svensk arkivinformation) och Arbetsförmedlingen och data från folkräkningarna har gjorts sökbara och går att finna på Riksarkivets hemsida.

Denna information är efterfrågad av släktforskare och Släktforskarnas Riksförbund har varit delaktiga i digitaliseringsprocessen. Arkions digitalisering går också att hitta på cd-skivor och dvd-skivor som finns till försäljning, förutom de internetsidor med sökbara register som redan nämnts.

När det gäller personregister skyddar personuppgiftslagen Sveriges individer vilket gör att uppgifter om folk för mindre än 100 år sedan inte är tillgängliga lika enkelt för allmänheten. Men den som söker information om folk för mer än 100 år sedan har lättare att komma åt utförlig information. Dock är det nog känt att en del information som till exempel att söka på personers födelsedagar går att finna på särskilda webbsidor.

Trycket på att digitalisera gamla register har varit särskilt hårt i Sverige och föreningen DIS (Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen) bildades i Linköping redan 1980 vilket gör det till den äldsta föreningen av sitt slag i världen, redan innan persondatorn hade kommit ut på marknaden. Genealogiska föreningar, föreningar som sysslar med släktforskning, har funnits i mer än hundra år, men Genealogiska Föreningen grundades 1933 och en ungdomsförening Genealogisk Ungdom bildades 1970. Dessa två föreningar var tänkta att sammanslås till Sveriges Släktforskarförbund året 1986. Men Genealogiska Föreningen höll sig på grund av vissa meningsskiljaktigheter utanför förbundet ända till år 2000, trots att i princip alla andra svenska släktforskarföreningar runt om i landet trädde in som medlemsföreningar i förbundet.

LÅNG TRADITION AV CASINOSIDOR SOM ÄR SVENSKA

LÅNG TRADITION AV CASINOSIDOR SOM ÄR SVENSKA

Det finns en väldigt lång historia samt tradition av de olika casinosidorna som är svenska. Det var redan år 1994 som det allra första casinot på nätet startades upp och som gav många möjlighet att spela på det. När det kommer till den svenska casino historien så går inte traditionen så långt tillbaka, för det första spelbolaget som är svenskt och som har sin verksamhet enbart på nätet öppnade inte först förrän år 1997.

Den allra första pionjären som såg till att starta det första svenska casinot på nätet heter Unibet, och finns än idag och är väldigt omtyckt. Efter detta och denna omfattande lansering, såg man till att lägga till fler olika casinotitlar som man kunde få till det stora spelutbudet. Sedan detta och denna utveckling har då Unibet varit ett flaggskepp för hela den svenska industrin inom betting, poker och casino som du kan läsa mer om hos pokerandcasino.se.

De andra svenska casinon som finns att välja bland, har en väldigt låg ålder än vad den stora casinoindustrin Unibet har, samt kan man summera Unibet har bekantskap kunnat stiftas, med en rad olika nya aktörer, närmare 50 stycken. Det som är viktigt att poängtera är att inte alla nya svenska casinon kommer att överleva kampen, då det både saknas kompetens eller för att man inte på något sätt kan uppnå spelare ur en kritisk massa. Om du vill spela på ett “framtidssäkrat” casino kan följande casino besökas Unibet casino som är en rutinerad aktör, som har varit med länge och vet som behövs för att överleva på bästa möjliga sätt.

DET SKA VARA TRYGGT OCH SÄKERT ATT SPELA CASINO

Wintingo

Det som är viktigt när man är ute på något casino är att det ska kännas tryggt och säkert. Det som man oftast brukar dra en parallell med är att om någonting som har sitt ursprung från Sverige och är “svenskt” blir det per automatik helt plötsligt mycket lättare och man känner sig betydligt mer trygg samt säker. Nu för tiden finns det även nya casino utan registrering där man enkelt och helst säkert loggar in med BankID.

Man kan ställa sig den frågan, och verkligen fråga sig själv, om det verkligen är så eller om det är något som är som en chimär? Det som menas med detta är att varor samt tjänster som har producerats i Sverige, eller som på något sätt har någon anknytning till Sverige brukar oftast vara av god kvalitet. Om man tänker på Volvo – så tänker man direkt på ett varumärke som per automatik skapar en känsla som är fylld med kvalitet.

Med detta sagt kan man säga att svenska casino brukar fungera som varumärket Volvo. Det som oftast erbjuds på svenska casino är en säker samt trygg spelupplevelse som ger rättvisa spel. Dessa spel brukar drivas på olika plattformar som erbjuder en relativt hög säkerhet, det finns goda möjligheter att på något sätt komma i kontakt med kundtjänst. Men även att alla överföringar, uttag samt insättningar är krypterade på något sätt, för att man ska känna sig säker. För att känna på detta med svenska casinon kan du besöka Betsson för att kunna spela det casino som ger denna trovärdighet, säkerhet samt trygghet. Detta är något bra för att du ska kunna känna dig säker när du spelar casino.

SVENSKA CASINO OCH OLIKA SAJTER

SVENSKA CASINO OCH OLIKA SAJTER

Svenska casinon brukar vara samlade på en och samma plats, det vill säga det är casinosidor som enbart riktar sig till svenska spelare som verkligen vill spela casino och vill ha det hela på svenska. Den största delen av alla svenskar som verkligen är förälskade i att spela casino på nätet främst, kommer alltid att välja svenska casinon. Dock är det väldigt naturligt att man just vänder sig till svenska casino. Att hitta bästa casino på nätet är inte helt enkelt eftersom de flesta är riktigt bra. Det är bara små saker som skiljer olika casinon åt så vilket som är det bästa beror på vad man uppskattar mest.

Det som är så unikt med svenska casinosajter, är att det enbart är det svenska språket som används och man spelar med svenska kronor. Licensen som finns på dessa spelsajter, är väldigt ofta från ett EU-land, som per automatik innebär att man kan vinna skattefria vinster. Skulle det vara så att man får några problem med detta kan man alltid och när som helst vända sig till en svensktalande kundtjänst som kan hjälpa dig med problemet.

Det som garanteras när man tittar på olika casinosajter, och som man ska titta efter när man väljer ut bästa casinot är:

  • Att det är svenska ägare till sajten
  • Svenska språket ska vara helt korrekt i alla delar
  • Kundtjänst ska finnas, och som behärskar svenska språket
  • Licens ska man ha och befinnas i ett EU-land som kan bidra till skattefria spel
  • När det kommer till spel, uttag samt insättningar ska det ske med svensk valuta

Detta är några kriterier som brukar tittas igenom på varje casino. För att uppleva svenska casino på nätet ska man besöka länken för att kunna spela på svenska casinon online.

SVENSKA ONLINE CASINO

Svenska-casinon

Onlinecasino har ökat mer och mer i popularitet runt om i världen de senaste åren och Sverige är inget undantag. Att kunna spela sina favoritspel i sitt eget hem eller på sin mobil eller surfplatta när man tar en paus under dagen har blivit en hobby för många. Men vilket casino ska man välja? Ett svenskt eller ett utländskt? Idag finns de flesta casinon på flera olika språk och du kan enkelt välja det språk du önskar när du registrerar dig och öppnar ditt casinokonto. Väljer du casinon med svensk licens behöver du faktiskt inte ens öppna ett konto eftersom du kan logga in med ditt vanliga bankid. Alla casino utan konto är tack vare det mycket enkla att spela hos.

Säkra svenska online casino

Att känna tillit och tilltro till sitt online casino är viktigt och det har flera svenska online casinon tagit fasta på. Ett svenskt online casino använder sig av betrodda insättnings- och uttagsmetoder och erbjuder ofta support på svenska och möjlighet att spela i svenska kronor. Visst är det skönt att kunna prata svenska med kundtjänst och på ett avslappnat sätt få hjälp på sitt modersmål? Din casinoupplevelse blir förmodligen bättre om du får hjälp på svenska och det blir lättare att hålla koll på din ekonomi om du spelar i svenska kronor.

I Sverige har casinospel blivit en stor industri och det finns flera stora aktörer på marknaden som konkurrerar om spelares tid och resurser. Så hur ska man kunna välja ett svenskt casino som både underhåller och uppfyller högt ställda säkerhetskrav? Du kan enkelt hitta listor på de bästa svenska casinona online och det finns gott om recensioner att läsa för att hitta det svenska online casino som passar dig bäst.

Kvaliteten på online casinons säkerhet kan skifta rejält, oavsett om det är svenskt eller inte, så var säker på att du väljer ett casino som uppfyller säkerhetskraven. Kom ihåg att kontrollera att det svenska onlinecasinot är certifierat som säkert, tryggt och rättvist av t.ex. eCOGRA och att det är licensierat av erkända speloperatörer, t.ex. MGA (Malta Gaming Authority). Ett tips är också att se efter om casinot är medlem i någon erkänd casinogrupp – t.ex. Fortune Lounge Group.

Bonusar

Svenska online casinon erbjuder ofta sina spelare casinobonusar och inte minst generösa välkomstbonusar. Gratis spins, free spins, extra krediter, gratis spel m.m. Så kika runt på nätet och se vilka bonusar som lockar mest och vilka erbjudanden som passar dig bäst.

Kommunikation på svenska

På ett svenskt casino bör du kunna förvänta dig både information och kommunikation på svenska. Ett svenskt online casino har en hemsida på svenska och skickar mejl med exklusiva erbjudanden och informerar om kampanjer på svenska. Skulle du vara osäker på reglerna i baccarat eller blackjack hittar du utförlig information om spelet på det svenska casinots hemsida och du hittar med all säkerhet info om hur du går till väga för att komma igång och spela. Det gör processen att börja spela och vinna lite enklare och snabbare.

Har du lite extra tid kan du säkert hitta tips och trix om spel som andra svenskar har delat med sig av. Har du ännu mer tid kan du söka nätet efter recensioner som skriver om olika svenska casinon och läsa om vad andra spelare tycker är viktigt och bra på de olika casinona online.

Svenska casinon gillar lojala spelare

Svenska casinon online har ofta medlemsklubbar för lojala spelare där poäng kan samlas och sedan bytas in mot förmåner på casinot. Kanske gratis spins, kanske rena kontanter, kanske några extra spel. Gör din research så vet du vad du har att vänta när du samlat ihop tillräckligt med poäng.

OLIKA CASINON SOM FINNS PÅ NÄTET

Euro Palace

De personer som är sugna på att spela casino, är väldigt vana vid att åka till något lyxigt ställe som kallas för Casino Cosmopol. Detta ställe finns enbart i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg och det är hit många enbart kommer för att besöka Casino Cosmopol och för att spela casino helt enkelt. Som allt annat, går tekniken även framåt för casinon och det finns idag flera valmöjligheter om man är riktigt sugen på att spela.

På Internet blir man medveten om att det finns många svenska casino online där flertalet svenskar kan få spänning i sina liv, samtidigt som de kan vinna en mängd pengar. Genom att välja att spela casino på nätet, kan detta i sig ge stora fördelar. En av dessa är att du som spelare slipper att lägga tiden samt pengarna på en resa till ett fysiskt casino, eftersom du som spelare enkelt kan spela hemifrån i ditt vardagsrum bland annat. En annan stor fördel med de casinon som finns på nätet, är att det finns korta recensioner som tidigare spelare och även ett annat företag har gjort om ett visst casino. Detta kan ge dig en uppfattning kring hur ett casino är och vad som erbjuds.

Olika casino erbjuder självfallet skilda saker och regler. Antigen får man spela i svensk valuta, ges en svensk kundsupport eller att informationen på hemsidan är på svenska. Är det så att ett casino har sitt säte och spellicens i EU innebär detta per automatik att alla vinster som du får ifrån dessa casinon blir helt skattefria. Genom att klicka på Betsson eller Unibet online casino kan du komma till ett casino och spela en hel del för att i sin tur förhoppningsvis vinna pengar.