DET SKA VARA TRYGGT OCH SÄKERT ATT SPELA CASINO

Wintingo

Det som är viktigt när man är ute på något casino är att det ska kännas tryggt och säkert. Det som man oftast brukar dra en parallell med är att om någonting som har sitt ursprung från Sverige och är “svenskt” blir det per automatik helt plötsligt mycket lättare och man känner sig betydligt mer trygg samt säker. Man kan ställa sig den frågan, och verkligen fråga sig själv, om det verkligen är så eller om det är något som är som en chimär? Det som menas med detta är att varor samt tjänster som har producerats i Sverige, eller som på något sätt har någon anknytning till Sverige brukar oftast vara av god kvalitet. Om man tänker på Volvo – så tänker man direkt på ett varumärke som per automatik skapar en känsla som är fylld med kvalitet.

Med detta sagt kan man säga att svenska casino brukar fungera som varumärket Volvo. Det som oftast erbjuds på svenska casino är en säker samt trygg spelupplevelse som ger rättvisa spel. Dessa spel brukar drivas på olika plattformar som erbjuder en relativt hög säkerhet, det finns goda möjligheter att på något sätt komma i kontakt med kundtjänst. Men även att alla överföringar, uttag samt insättningar är krypterade på något sätt, för att man ska känna sig säker. För att känna på detta med svenska casinon kan följande länk besökas Wintingo casino för att kunna spela det casino som ger denna trovärdighet, säkerhet samt trygghet. Detta är något bra för att du ska kunna känna dig säker när du spelar casino.

REGISTRERING AV SJÖMANSHUSARKIV

karta

För de många sjömanshus som har funnits i Sverige, runt omkring femtio stycken, har det producerats liggare, register över de sjömän och handelsfartyg som varit aktiva i Sveriges sjöfart. Med ett spann över tvåhundra år innehåller dessa liggare mycket viktig information för vetenskaplig forskning avseende handel och sjöfart i Sverige.

Sjömanshusen var främst till som en institution där sjömän som pensionerats eller skadats under arbetet kunde få bidrag. De finansierades genom att de sjömän som var verksamma erlades en avgift. Sjömanshuset funderade också som arbetsförmedling och ett sätt att upprätthålla disciplin bland sjömän och skeppare. Första sjömanshuset upprättades i Stockholm 1748 efter ett kofferdireglemente men spred sig snart ut i Sverige och vid ett tillfälle i historien fanns det 47 sjömanshus på samma gång runt om i Sverige. Det sista sjömanshuset upphörde på 1960-talet, då efter att det funnits sjömanshus i över tvåhundra år.

De sjömanshusarkiv som registrerats innefattar främst tre olika kategorier av register: på- och avmönstringsliggare, sjömansrullor och tjänstematriklar.

Mönstringsliggarna registrerade när sjöman mönstrade av och på och
innehåller uppgifter om namn, härkomst, befattning, mönstringsdatum med mera.

Tjänstematriklarna var ett slags inskrivningsregister där sjömän som tillhörde ett visst sjömanshus skrevs in. När en sjöman för första gången mönstrade på ett fartyg fick han ett inskrivningsnummer.
Sjömansrullor var inte helt olika mönstringsliggarna men följde med på fartygens resor runt om i haven. Här fanns förutom namn också information om vad som hände sjömännen under resorna, samt vilken färdväg som skeppen tagit genom stämplar från olika hamnars konsulat. Väl i hamn tillfördes ofta information från sjömansrullor till mönstringsliggare.
Digitaliseringen av registren finns tillgängliga online, eller på cd-skiva. Registreringen innefattar sjömanshus i Örnsköldsvik, Västervik, Oskarshamn, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Härnösand, vilket är endast en liten del av det 50-tal sjömanshus som fanns i Sverige under tiden från mitten av 1700-talet till mitten av 1900-talet.