DIGITALISERINGEN AV 1900 ÅRS FOLKRÄKNING

DIGITALISERINGEN AV 1900 ÅRS FOLKRÄKNING

Ett stort projekt som Arkion har varit delaktig i är digitaliseringen av de olika folkräkningarna i Sverige. Folkräkningar finns tillgängliga från åren 1860, 1870 och fortsättningsvis fram till 1910, samt från året 1930. Dessa digitaliseringar har inneburit att ca 20 miljoner personer finns sökbara i Riksarkivets register. På detta sätt finns det mycket information att tillgå på internet för den som är intresserad av släktforskning och hemsidan för Riksarkivet är en tjänst som tillkallar många besökare, även om det inte går att jämföra med att kolla igenom pärmar och gå från församling till församling och inhämta informationen själv.

Folkräkningar från 1940 och framåt blir komplicerade att digitalisera främst på grund av den klausul i personuppgiftslagen som säger att endast personer äldre än 100 år får vara sökbara. Detta är en lag som skyddar medborgarnas integritet på internet i allra högsta grad i dagens Sverige, även om det kan verka som att det är lätt att få information om det mesta och de flesta på ett lättillgängligt sätt genom sökmotorer på internet. Det är dock möjligt att, genom digitaliserade folkräkningar som utgetts på cd-skivor eller dvd-skivor, söka på personer yngre än 100 år.

I folkräkningsregistret kan du hitta uppgifter om olika familjer, hur deras hushåll ser ut och vilka samband som finns mellan de olika personer som bor under samma tak. Vilka tjänstefolk och inneboende som bodde i hushållet likväl som vilka som var del av kärnfamiljen om det fanns en sådan. Information såsom personens namn, vilket år personen var född, vilket civilstånd den hade, vilket yrke den hade, vilken religion den anförtrodde sig till, är information som du hittar i folkräkningsarkiven.

Cd-skivor och dvd-skivor med information ur dessa folkräkningar går självklart att köpa och för den som är intresserad av det är ett besök på Riksarkivets hemsida och webbutik en god idé.