SLÄKTFORSKNING OCH DIGITALISERING AV REGISTER

SLÄKTFORSKNING OCH DIGITALISERING AV REGISTER

Riksarkivet har under de senaste årtiondena haft projekt att scanna in och digitalisera flera arkiv, och där har folkräkningarna ingått som en viktig del. Riksarkivet tog över ansvaret för folkräkningarna från 1860 vid folkräkningens början till 1940 från Statistiska Centralbyrån, som var de som efterfrågade dessa folkräkningar. Detta arbete har skett i samarbete med flera aktörer såsom Arkion, SVAR (Svensk arkivinformation) och Arbetsförmedlingen och data från folkräkningarna har gjorts sökbara och går att finna på Riksarkivets hemsida.

Denna information är efterfrågad av släktforskare och Släktforskarnas Riksförbund har varit delaktiga i digitaliseringsprocessen. Arkions digitalisering går också att hitta på cd-skivor och dvd-skivor som finns till försäljning, förutom de internetsidor med sökbara register som redan nämnts.

När det gäller personregister skyddar personuppgiftslagen Sveriges individer vilket gör att uppgifter om folk för mindre än 100 år sedan inte är tillgängliga lika enkelt för allmänheten. Men den som söker information om folk för mer än 100 år sedan har lättare att komma åt utförlig information. Dock är det nog känt att en del information som till exempel att söka på personers födelsedagar går att finna på särskilda webbsidor.

Trycket på att digitalisera gamla register har varit särskilt hårt i Sverige och föreningen DIS (Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen) bildades i Linköping redan 1980 vilket gör det till den äldsta föreningen av sitt slag i världen, redan innan persondatorn hade kommit ut på marknaden. Genealogiska föreningar, föreningar som sysslar med släktforskning, har funnits i mer än hundra år, men Genealogiska Föreningen grundades 1933 och en ungdomsförening Genealogisk Ungdom bildades 1970. Dessa två föreningar var tänkta att sammanslås till Sveriges Släktforskarförbund året 1986. Men Genealogiska Föreningen höll sig på grund av vissa meningsskiljaktigheter utanför förbundet ända till år 2000, trots att i princip alla andra svenska släktforskarföreningar runt om i landet trädde in som medlemsföreningar i förbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *