SLÄKTFORSKNING PÅ NÄTET

Project_Gutemberg

Släktforskning är traditionellt något som är förknippat med dammiga kyrkböcker och arkiv, men i och med den digitalisering som har skett av många arkiv och register finns det nu en hel del resurser online där sökningar är lätta att göra och där det är lätt att hitta mer information. I många fall är arkiven tillgängliga mot betalning eller att det finns en grundläggande information men tilläggsinformationen är mot betalning. Beroende på vilket arkiv vi talar om betalar du en engångsavgift eller en abonnemangsavgift. Abonnemangen kan sträcka sig över ett år, eller endast över en dag eller några timmar.

Det är relativt vanligt att en som släktforskar är ansluten till en förening eller använder resurser som till exempel bibliotek för att leta reda på mer information. Då kan det vara billigare eller rentav gratis för dig att använda dessa resurser.

Andra resurser som finns att tillgå på internet kan vara gamla böcker som digitaliserats och lagts upp på hemsidor på internet. Bland annat finns det en sida med namnet Projekt Runeberg där böcker scannas in och i många fall läses av så de kan göras sökbara. Dessa böcker är sedan tillgängliga för allmänheten. Att denna funktion finns bygger på att böcker äldre än ett visst datum inte längre skyddas på samma sätt av upphovsrätten.

Ett exempel på en sådan bok är exempelvis Rosenbergs ”Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige” eller kort och gott ”Rosenberg”, vilket är det populära namnet bland släktforskare. Denna bok finns med bland de böcker som Projekt Runeberg har scannat in. Den innehåller information om Sveriges alla orter. Den finns också tillgänglig på cd-skiva efter det digitaliseringsarbete som Arkion har gjort där det också finns smarta sökfunktioner, så att du lätt kan få upp samtliga exempel av ett visst ortsnamn eller söka inom till exempel ett visst län eller en viss härad.