DIGITALISERINGEN AV 1890 ÅRS FOLKRÄKNING

digitalisering

Den digitala registreringen av folkräkningen 1890 inleddes under slutet av 1990-talet och efter 6 års arbete, som stötts av Kulturdepartementet, blev registreringen klar året 2004. Detta innebär att 4,8 miljoner människor som bodde i Sverige den 31 december 1890 nu är registrerade digitalt. I dessa arkiv finns information om de olika hushållen, vilka som bodde där, vad de jobbade med, vart de kom ifrån, vilket civilstånd de hade och mycket mer information. Forskare inom många olika discipliner kan förstås ha nytta av denna information, liksom privatpersoner, journalister, författare och andra personer som i sitt yrke eller på sin fritid gräver ner sig i Sveriges historia.

Inte minst är informationen till hjälp för de många släktforskare som söker information om sitt förflutna, kanske på jakt efter en genetisk relation till en känd person, eller för att fundera över en historia som kanske var höljd i dunkel. Arkions arbete har hjälpt till att skapa de sökbara arkiv som finns att tillgå på RIksarkivets hemsida, samt på flera olika medier, som till exempel cd-skivor och dvd-skivor. I jämförelse med de hyllmeter av arkiv innebär förstås digitaliseringen att släktforskningsprocedur kan snabbas på avsevärt.

Information om hur det har gått till när registreringen av folkräkningarna har gjord finns att tillgå i en speciell handbok som har framtagits för projektet. Denna handbok är på 43 sidor och finns tillgänglig i word-format samt pdf.

Inom de arkiven som staten har finns det 400 000 meter arkivhandlingar att gå igenom för den som är intresserad. Från folkräkningen kan man på ett enkelt sätt gå vidare från den information man får där till dessa arkivhandlingar, eller till kyrkoböcker som är en bra och enkel ingång för många släktforskare.

Registreringen av folkräkningen 1890 är en del i ett större projekt där samtliga folkräkningar registreras för att på ett lättillgängligt sätt kunna finna grundläggande information om Sveriges befolkning.