FOLKRÄKNING I SVERIGE

FOLKRÄKNING I SVERIGE

Statistiska centralbyrån (SCB) har många år på nacken. Redan 1858 bildades denna institution och från 1860 har folkräkningar gjorts i stort sett vart tionde år, med undantag för ett antal decennier under 1900-talet då det gjorts två folkräkningar per decennium. Ett flertal gånger under åren 1912 och 1960 gjordes även bostadsräkningar. Från och med 1960 fram till 1990 gjordes en sammanslagen folk- och bostadsräkning.

Från början skedde folkräkningen med hjälp av att sammanställa information ur husförhörslängder och församlingsböcker. Från 1940 fram till slutet av folk- och bostadsräkningarna 1990 var det istället genom enkäter som folkräkningen gjordes.

Statistiska centralbyrån hade ansvaret för arkivering av folkräkningarna fram till 1940, men överlämnade dessa till Riksarkivet. Riksarkivet har sedan i samarbete med SVAR (Svensk arkivinformation) och Arkion haft i uppgift att skanna in och digitalisera det material som finns, vilket är en värdefull information för svenska släktforskare. Sveriges Släktforskarförbund har också varit delaktiga i processen och detta förbund har också givit ut böcker, cd-skivor och dvd-skivor där digitaliserade arkiv finns i fysisk form för försäljning.

Folkräkningarna finns tillgängliga på statiska centralbyråns hemsida och det går att läsa i dessa handlingar i pdf-dokument. Men för att söka i denna information och få tillgång till den uppställning som Arkion har arbetat med är det fortfarande cd-skivor, dvd-skivor samt andra digitala databaser som gäller.

Folk- och bostadsräkningarna var ursprungligen mest en uppställning av vilka som bodde i ett hushåll och var de kom ifrån och när de var födda. Informationen och statistiken har utökats från och med denna tid och information som hur många bostadshushåll med utländska medborgare det finns är något som du kan hitta i en folk- och bostadsräkning från 1985, men inte är något som det gjordes statistik på under 1890-talet. Inte minst har databehandlingen med hjälp av datorer gjort det enklare att uppföra statistik och bearbeta mycket information.

En kommentar

  1. Hoppas att vi i Sverige genomför en ny folkräkning nu när den nya regeringen tar över i nästa vecka!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *