Om oss på Arkion.se

På denna hemsida hittar du information om Arkion och deras verksamhet. Arkion har varit med och digitaliserat flera arkiv och register. Bland de större projekten bör digitaliseringen av folkräkningarna från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet nämnas. Andra projekt som Arkion har deltagit i är digitalisering av bilder för en databas med frigivna fångar.

När det gäller digitalisering av stora register som ska användas för att skapa databaser gäller det förstås att vara noggrann i införandet av uppgifter och kontroll av dessa. Hur databasen ska se ut och vilka sökfunktioner och kategorier som ska finnas med ska vara klart från början. Varvid en liten pilotstudie eller bastring på tidigare förlagor är att föredra. När det gäller folkräkningarna har det gjorts faksimil-utgåvor under 1980-talet och 1990-talet. En del av detta förarbete kunde tas till vara på, dock genomfördes ett gediget förarbete inför projektet, något som du kan läsa om i en broschyr som skapats i samband med digitaliseringen av folkräkningarna.

Arkion har arbetat med basen i Norrland, men digitaliseringen av register har gjorts för hela Sverige, från södra Götaland upp till Norrland och med Svealand däremellan. I geografiska sammanhang i Sverige är Stockholm ofta en kategori för sig.

För den som är intresserad av att släktforska finns det här på hemsidan en hel del matnyttig information att tillgå, vilka metoder du kan använda för att ta reda på information. Kanske är du inte bekant med de arkiv som finns på Riksarkivet, eller ens har hört talas om folkräkningarna. Kanske är Rosenberg en ny upptäckt för dig. Då kan vi nästan garantera att en surfning runt på denna hemsida kommer vara till glädje och nytta för dig i släktforskningsarbetet.