digitalisering Archive

Rosenbergs geografiska-statistiska handlexikon

1882 var året då första bandet i Carl Martin Rosenbergs “Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige.” utgavs på nya tryckeri-aktiebolaget i Stockholm, på A. V. Carlsons förlag. Nästa band utkom året efter, år 1883. Denna bok har blivit oerhört

Folkräkning i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) har många år på nacken. Redan 1858 bildades denna institution och från 1860 har folkräkningar gjorts i stort sett vart tionde år, med undantag för ett antal decennier under 1900-talet då det gjorts två

Släktforskning och digitalisering av register

Riksarkivet har under de senaste årtiondena haft projekt att scanna in och digitalisera flera arkiv, och där har folkräkningarna ingått som en viktig del. Riksarkivet tog över ansvaret för folkräkningarna från 1860 vid folkräkningens början till 1940